Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:36 | 24/07/2024
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.1/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Thấp/Cao

27.2°/32.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0