Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0