Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0