Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.9/ 31.5°
Sáng/Tối
29.7/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 28.3°
Sáng/Tối
29.6/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 31.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 31.7°
Sáng/Tối
30/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 31.7°
Sáng/Tối
30.7/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 26.8°
Sáng/Tối
30.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:06
Thấp/Cao

25.2°/36.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0