Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:59 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa nhẹ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.18 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.4 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.41 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.45 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.23 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.06 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
72%
3.14 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.69 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.47 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.58 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.47 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.97 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.74 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.12 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:33
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.3 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.67 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.19 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.02 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.28 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.5 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:32
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.05 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.93 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.84 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.03 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.9 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
4.6 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
90%
5.94 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:31
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.98 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.14 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.25 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
4.45 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.45 km/giờ
Thừa Thiên Huế
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.8

Tin tức thời tiết