Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 12/04/2024
Mây rải rác 29.1°

Mây rải rác

Cảm giác như 34.6°.

Thấp/Cao
23.1°/37.9°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.84 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
333.79
NH3
0.91
NO
0.02
NO2
1.35
O3
63.66
PM10
13.82
PM25
6.83
SO2
0.54

Thời tiết Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế những ngày tới