Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Thấp/Cao

25°/32.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0