Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Nhiều mây
Huyện Phú Lộc
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.37