Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Phú Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.61

Tin tức thời tiết