Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0