Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0