Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.5/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 35.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 25.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Thấp/Cao

25.6°/31.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.14