Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0