Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:18 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Nhiều mây
Huyện Phú Lộc
Đã cập nhật 13 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0