Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 30.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.3/ 30.4°
Sáng/Tối
28.7/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.9/ 26.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Thấp/Cao

26.3°/39.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0