Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 20/04/2024
Thấp/Cao
27.4/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.4/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
37.6/ 37.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
36.9/ 36.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
31.1/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 36.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Thấp/Cao

27.2°/38°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

10.88