Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 06/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:48
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.46