Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:54 | 25/07/2024
Thấp/Cao
28.7/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 31.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Thấp/Cao

27.3°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0