Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.4/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 27.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

26°/32.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0