Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:00 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

11.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Huyện Phong Điền
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

6.22 km

Gió

11.25 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0