Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:03 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0