Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:59 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 30.1°
Sáng/Tối
26.1/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.7/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.5/ 31.5°
Sáng/Tối
28.9/ 37.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.7/ 31.1°
Sáng/Tối
28.4/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 30.3°
Sáng/Tối
28.1/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.3/ 31.5°
Sáng/Tối
28.5/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.8/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:07
Thấp/Cao

26.6°/38.1°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

7.56