Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:23 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 33.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Thấp/Cao

24.8°/33.5°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

8.23