Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Mưa vừa
Huyện Phong Điền
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 26°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.19