Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 34.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 35.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Thấp/Cao

25°/31.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0