Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:22 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Huyện Phong Điền
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0