Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:48 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.47