Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:07 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

12.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Phong Điền
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

6.26 km

Gió

9.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0