Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

27°/35°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.68