Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Thấp/Cao

25.6°/31.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0