Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
25/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa cường độ nặng

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.59 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.58 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.7 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.24 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.02 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.98 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.19 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.56 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.35 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.23 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.18 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.41 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.23 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.09 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.59 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.33 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.59 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.77 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.06 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.09 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.74 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.25 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.8 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.42 km/giờ
Huyện Phong Điền
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

2.62 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0