Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 14/07/2024

Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (Phú Lộc)

0 mm

đo tại Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây

Cảng Tư Hiền

0 mm

đo tại Cảng Tư Hiền

Lộc Tiến (Phú Lộc)

0 mm

đo tại UBND Xã Lộc Tiến

Thủy Thanh (Hương Thủy)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Thủy Thanh

Giang Hải (Phú Lộc)

0 mm

đo tại UBND Xã Giang Hải

Trạm bơm Quảng Thành (Quảng Điền)

0 mm

đo tại Nhà quản lý trạm bơm Quảng Thành

Quan Tượng Đài (TP Huế)

0 mm

đo tại Phường Thuận Hòa, thành phố Huế

Hồ chứa nước Phú Bài (Hương Thủy)

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ chứa nước Phú Bài

Trạm bơm Vinh Hà (Phú Vang)

0 mm

đo tại Nhà quản lý trạm bơm Vinh Hà

TT Phú Đa (Phú Vang)

0 mm

đo tại Phòng NN và PTNT huyện Phú Vang

An Tây (TP Huế)

0 mm

đo tại UBND phường An Tây

Cảng Thuận An

0 mm

đo tại Cảng cá Thuận An

TT Sịa (Quảng Điền)

0 mm

đo tại Phòng NN và PTNT huyện Quảng Điền

Phú Sơn (Hương Thủy)

0 mm

đo tại UBND xã Phú Sơn

Hồ chứa nước Thủy Yên

0 mm

đo tại Nhà quản lý đầu mối hồ chứa nước Thủy Yên

Quảng Phú (Quảng Điền)

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Phú

VP QLKTCTTL Thừa Thiên Huế (TP Huế)

0 mm

đo tại Văn phòng Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

VPTT PCTTHUE (TP Huế)

0 mm

đo tại 02B Trần Cao Vân, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc)

0 mm

đo tại Đồn Biên phòng Lăng Cô

Hương Chữ (Hương Trà)

0 mm

đo tại UBND phường Hương Chữ

Hương Bình (Hương Trà)

0 mm

đo tại Trường mầm non Hương Bình

Hồ chứa nước Khe Ngang

0 mm

đo tại Nhà quản lý đầu mối Hồ chứa nước Khe Ngang

Hồ Thọ Sơn (Hương Trà)

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Thọ Sơn

Hồ chứa nước Truồi

0 mm

đo tại Nhà quản lý đầu mối hồ chứa nước Truồi

Thị trấn Phong Điền (Phong Điền)

0 mm

đo tại UBND huyện Phong Điền

Thủy điện Bình Điền (Hương Trà)

0 mm

đo tại Nhà máy thủy điện Bình Điền

Hồ Mỹ Xuyên (Phong Điền)

0 mm

đo tại Công trình đầu mối Hồ Mỹ Xuyên

Xuân Lộc (Phú Lộc)

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Lộc

Bình Tiến (Hương Trà)

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Bình Tiến

Vườn Quốc gia Bạch Mã (Phú Lộc)

0 mm

đo tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

Điền Hương (Phong Điền)

0 mm

đo tại UBND xã Điền Hương

Hồ Hòa Mỹ (Phong Điền)

0 mm

đo tại Ban quản lý Hồ Hòa Mỹ

Đập Thủy điện Rào Trăng 4 (Phong Điền)

0 mm

đo tại Đập Thủy điện Rào Trăng 4

Tà Lương (A Lưới)

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Hạ

Đập Thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền)

0 mm

đo tại Đập Thủy điện Rào Trăng 3

TT Khe Tre (Nam Đông)

0 mm

đo tại Phòng NN & PTNT huyện Nam Đông

Hồng Vân (A Lưới)

0 mm

đo tại Đồn biên phòng Hồng Vân

Hương Sơn (Nam Đông)

0 mm

đo tại UBND xã Hương Sơn

Hồ Tà Rinh (Nam Đông)

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ Tà Rinh

Hồ A Lá (A Lưới)

0 mm

đo tại Công trình đầu mối hồ A Lá

Hồng Thái (A Lưới)

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Thái

Đập, Thủy điện Thượng Nhật (Nam Đông)

0 mm

đo tại Đập, Thủy điện Thượng Nhật

A Đớt (A Lưới)

0 mm

đo tại Đồn biên phòng A Đớt

Thượng Quảng (Nam Đông)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Thượng Quảng

Lưu vực Thủy điện Thượng Nhật (Nam Đông)

0 mm

đo tại Lưu vực Thủy điện Thượng Nhật

Nhâm (A Lưới)

0 mm

đo tại Đồn biên phòng Nhâm

Thị trấn A Lưới (A Lưới)

0 mm

đo tại Phòng NN và PTNT huyện A Lưới

Hương Nguyên (A Lưới)

0 mm

đo tại Đồn biên phòng Hương Nguyên

Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Thấp/Cao

25.5°/28.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0