Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 24/02/2024
Thấp/Cao
19/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.8/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Thấp/Cao

18.9°/21.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

0