Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
28.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.6/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 31°
Sáng/Tối
29.2/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 31.2°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 28°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.2°/38.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.82