Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.41 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.97 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.66 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.54 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.25 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.63 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.9 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.46 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.36 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.26 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.53 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.16 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.84 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.61 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.2 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.79 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.84 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.64 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.45 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.68 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.86 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.01 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.51 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.68 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
2.2 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
2.7 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.87 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.37 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.71 km/giờ
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.11 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0