Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 29.4°
Sáng/Tối
25.6/ 32.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.8/ 30°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa vừa 24.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Thấp/Cao

24.1°/33.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0