Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:08 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.6/ 19.2°
Sáng/Tối
18.9/ 19.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.6°
Sáng/Tối
19.1/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 21.8°
Sáng/Tối
19.9/ 23.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.1°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.6°
Sáng/Tối
19.6/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.1°
Sáng/Tối
20.1/ 15.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14.8°
Sáng/Tối
13.4/ 14.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
14.7/ 19.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 22.4°
Sáng/Tối
18.1/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây rải rác
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Thấp/Cao

18.6°/21.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

0.04