Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
25/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0