Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:37 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0