Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

10.09