Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Nhiều mây
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 14°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0