Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0