Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:42 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Thấp/Cao

18°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0