Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:04 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa cường độ nặng
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

7.08 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.04