Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0