Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:05 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Huyện Cẩm Thủy
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.1