Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
38.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 37.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 38.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 37.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 36.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 27.6°
Sáng/Tối
30/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 38.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 45.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Thấp/Cao

27.1°/40.8°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

10.73