Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:52 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
15.5/ 14.6°
Sáng/Tối
13.9/ 15.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 18.2°
Sáng/Tối
15.5/ 21.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.5/ 22.8°
Sáng/Tối
18.6/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
20.3/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.2°
Sáng/Tối
21.3/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.6°
Sáng/Tối
19.2/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
19.4/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.9°
Sáng/Tối
21.6/ 19.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 20.5°
Sáng/Tối
18.3/ 20.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.7°
Sáng/Tối
20.4/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.8°
Sáng/Tối
22/ 19.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Thấp/Cao

14.4°/31.8°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

7.1 °C

Chỉ số UV

3.75