Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0