Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 06/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
4.88 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
4.44 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
4.92 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0