Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Nhiều mây
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Thấp/Cao

13°/24°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.1