Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:36 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0