Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:46 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.9/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
26.1/ 37.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 31°
Sáng/Tối
27.9/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

25.8°/34.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.48