Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

994 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Thấp/Cao

25°/41°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0