Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.37