Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0