Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:17
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.09