Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:00 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 25.4°
Sáng/Tối
27/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 34.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Thấp/Cao

25.5°/34.7°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

9.38