Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:14 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
28.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 30.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 31.6°
Sáng/Tối
30.4/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 29°
Sáng/Tối
30.1/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.7/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.2/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 28.5°
Sáng/Tối
29.4/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25°/38.3°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0.06