Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa

13:00

30°C / 37°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
0.93 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.47 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.26 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.94 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.97 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.01 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.49 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.11 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.96 km/giờ

22:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.25 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.53 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.33 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.07 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.34 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.08 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.56 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.44 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.37 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.35 km/giờ

13:00

34°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.54 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.95 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.46 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.22 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.09 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.6 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.8 km/giờ

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.76 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.61 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.71 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.16 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.35 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.66 km/giờ

10:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.35 km/giờ
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

9.75 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

9.23