Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây thưa 12°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0