Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.45