Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 24.6°
Sáng/Tối
25.8/ 24.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

995 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

995 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Thấp/Cao

24.2°/30.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

2.86 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.92