Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Bá Thước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0