Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 02/03/2024
Chỉ số UV
1.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 16.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Thấp/Cao

14.9°/20.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

1.98