Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.06