Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 30.5°
Sáng/Tối
26.5/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 30.9°
Sáng/Tối
27.6/ 34.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 27.7°
Sáng/Tối
28.3/ 32.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

27.3°/39.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0