Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Thái Nguyên
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0