Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.28 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.15 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.28 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.37 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.49 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.62 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.47 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.92 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
97%
1.14 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.03 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.66 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.06 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.9 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
1.54 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.35 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.77 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.64 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.63 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.92 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.06 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.62 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.2 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây thưa Mây thưa
64%
0.56 km/giờ

13:00

33°C / 36°C
Mây thưa Mây thưa
51%
1.93 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.03 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.22 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.62 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.37 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.02 km/giờ
Thái Nguyên
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.48

Tin tức thời tiết