Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:29 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Bầu trời quang đãng

13:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
59%
1.41 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
0.5 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.7 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
75%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.48 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.26 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.52 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.38 km/giờ

13:00

27°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
56%
0.98 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.38 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.56 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.49 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.81 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.82 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.84 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.82 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.64 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.59 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.48 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.37 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.19 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.39 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.59 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.37 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.46 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.42 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.58 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.63 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.53 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.49 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.71 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.26 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.4 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.52 km/giờ
Thái Nguyên
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.2