Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.38 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.17 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.29 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.09 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.95 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.13 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.14 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.02 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.38 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.26 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.14 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.23 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.38 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.48 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.06 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.51 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.28 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.38 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.54 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.33 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.32 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.78 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.83 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.2 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.95 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
5.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.77 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.8 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.73 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.93 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.78 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.03 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.41 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.08 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.1 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0