Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:26 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 34.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.5/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 35.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 31.8°
Sáng/Tối
30.7/ 34.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.4/ 31.6°
Sáng/Tối
30.1/ 34.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.1/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
25.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.5/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 25.3°
Sáng/Tối
28.6/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.6°
Sáng/Tối
22.3/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.9°
Sáng/Tối
20.7/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 28.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

22.1°/34.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0