Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0