Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Thái Nguyên
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.69