Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 27.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 27.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Thấp/Cao

25.2°/33.5°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0