Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Thái Nguyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0.2