Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:24 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

48%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.85 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0