Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Bầu trời quang đãng
Thái Nguyên
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0