Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
19/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Thái Nguyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.12