Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.13 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

4.05