Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:21 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20/ 18.7°
Sáng/Tối
18.1/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 21.8°
Sáng/Tối
18.4/ 22.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 19.2°
Sáng/Tối
20.8/ 20.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 19.3°
Sáng/Tối
18.3/ 25.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.1/ 21.6°
Sáng/Tối
18.4/ 25.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.5/ 23.9°
Sáng/Tối
21.3/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

18.1°/23.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0.34