Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 29.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Thấp/Cao

25.2°/33.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

0