Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Thái Nguyên
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.48

Tin tức thời tiết