Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 13/06/2024

Linh Thông

0 mm

đo tại UBND xã Linh Thông

Lương Sơn

0 mm

đo tại UBND phường Lương Sơn

Quy Kỳ

0 mm

đo tại UBND xã Quy Kỳ

Lương Phú

0 mm

đo tại UBND xã Lương Phú

Bộc Nhiêu

0 mm

đo tại UBND xã Bộc Nhiêu

Hợp Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Hợp Tiến

Yên Lạc

0 mm

đo tại UBND xã Yên Lạc

Phú Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Phú Tiến

Minh Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Minh Tiến

Phú Lạc

0 mm

đo tại UBND xã Phú Lạc

Tân Thái

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thái

Lam Vỹ

0 mm

đo tại UBND xã Lam Vỹ

Nghinh Tường

0 mm

đo tại UBND xã Nghinh Tường

Phú Đình

0 mm

đo tại UBND xã Phú Đình

Hóa Thượng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Hóa Thượng

Phương Giao

0 mm

đo tại UBND xã Phương Giao

Trung Hội

0 mm

đo tại UBND xã Trung Hội

Tràng Xá

0 mm

đo tại UBND xã Tràng Xá

Thị trấn Chợ Chu

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Chợ Chu

Phúc Lương

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Lương

Thanh Định

0 mm

đo tại UBND xã Thanh Định

Nam Hòa

0 mm

đo tại UBND xã Nam Hòa

Cù Vân

0 mm

đo tại UBND xã Cù Vân

Bình Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Bình Sơn

Hoàng Nông

0 mm

đo tại UBND xã Hoàng Nông

Tân Khánh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Khánh

Tân Linh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Linh

Bảo Linh

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Bảo Linh

Bình Thành

0 mm

đo tại UBND xã Bình Thành

Dân Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Dân Tiến

Đồng Quang

0 mm

đo tại Chi cục thủy lợi Thái Nguyên

Liên Minh

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Liên Minh

Mỹ Yên

0 mm

đo tại UBND xã Mỹ Yên

Cúc Đường

0 mm

đo tại UBND xã Cúc Đường

Sông Công

0 mm

đo tại UBND TP Sông Công

Thị trấn Quân Chu

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Quân Chu

Thần Sa

0 mm

đo tại UBND xã Thần Sa

Yên Lãng

0 mm

đo tại UBND xã Yên Lãng

Yên Đổ

0 mm

đo tại UBND xã Yên Đổ

Phú Bình

0 mm

đo tại Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình

Phổ Yên

0 mm

đo tại Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên

Đại Từ

0 mm

đo tại Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ

Điềm Mặc 1

0 mm

đo tại Xã Sơn Phú, huyện Định Hóa

Ký Phú

0 mm

đo tại Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ

Vũ Chấn

0 mm

đo tại Xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai

Đình Cả

0 mm

đo tại Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai

Phấn Mễ

0 mm

đo tại Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương

Phố Đu

0 mm

đo tại Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương

La Hiên

0 mm

đo tại Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai

Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Thấp/Cao

26.1°/33.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

28.2 °C

Chỉ số UV

0