Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 26/09/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thái Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.83