Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 31/01/2023
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0