Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:49 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Thái Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0