Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 18.2°
Sáng/Tối
17.1/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 19.9°
Sáng/Tối
18.1/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 19.4°
Sáng/Tối
19.7/ 20.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 18.1°
Sáng/Tối
19/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 20.9°
Sáng/Tối
18.7/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.2/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.6/ 14.2°
Sáng/Tối
19.5/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 14.4°
Sáng/Tối
12.8/ 14.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 17.1°
Sáng/Tối
14.7/ 17.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.1°
Sáng/Tối
18.3/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 22.7°
Sáng/Tối
21.8/ 21.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20.9°
Sáng/Tối
21/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

17.6°/20.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.97 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0