Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:27 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Thái Bình
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.43 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0