Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:42 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
25/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Thái Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Thấp/Cao

15°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0