Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

997 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

996 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.9°
Áp suất

998 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.1°
Áp suất

997 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

997 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 30°
Sáng/Tối
30.1/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 31.4°
Sáng/Tối
30.3/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mây thưa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

25.4°/30.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.63