Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0