Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:29 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa

07:00

28.3°C / 32.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.79 km/giờ

10:00

29.6°C / 35.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
6.46 km/giờ

13:00

31.2°C / 38.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
71%
7.11 km/giờ

16:00

31.3°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.77 km/giờ

19:00

29.9°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.3 km/giờ

22:00

28.7°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.21 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa cường độ nặng

01:00

27.1°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.88 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.9 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.46 km/giờ

10:00

30.3°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.89 km/giờ

13:00

31°C / 36.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
6.04 km/giờ

16:00

29.7°C / 35.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.52 km/giờ

19:00

28.6°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.19 km/giờ

22:00

27.8°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.1 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa

01:00

27.6°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.87 km/giờ

04:00

26.4°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.58 km/giờ

07:00

28.5°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.97 km/giờ

10:00

28.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.12 km/giờ

13:00

31.6°C / 38.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
70%
2.15 km/giờ

16:00

30.3°C / 37.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
1.46 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.53 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa

01:00

27.8°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.89 km/giờ

04:00

27.3°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.95 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.3 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
1.36 km/giờ

13:00

32.3°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.17 km/giờ

16:00

31.5°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.39 km/giờ

19:00

30°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.55 km/giờ

22:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa

01:00

28°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.33 km/giờ

04:00

27.6°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.25 km/giờ

07:00

27.9°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.49 km/giờ

10:00

27°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.94 km/giờ

13:00

30.1°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.13 km/giờ

16:00

30.6°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.13 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.06 km/giờ

22:00

27.4°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.63 km/giờ

04:00

26.3°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Thấp/Cao

26.6°/31.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

4.43 km

Gió

4.52 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0