Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.26