Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:38 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Thái Bình
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0