Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 33.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Thấp/Cao

26.5°/31.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.85