Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Thái Bình
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0