Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:48 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 31°
Sáng/Tối
29.9/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 32.5°
Sáng/Tối
30.6/ 33.1°
Áp suất

998 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.5°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 31.8°
Sáng/Tối
30.3/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 31.1°
Sáng/Tối
30.3/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 31.9°
Sáng/Tối
31.8/ 33.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mây rải rác
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 29.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.2°/31.1°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

4.15