Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Ít mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Thái Bình
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.88