Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0