Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

996 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.5/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30°
Sáng/Tối
28.7/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.5/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30.1/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30°
Sáng/Tối
30.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Thấp/Cao

25.6°/35.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0