Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 13/07/2024
Thấp/Cao
28.9/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.5/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.2/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

26.6°/35.9°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

9.95