Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.6/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.9/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.9/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.6/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

17.5°/20.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0