Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.69