Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0