Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:27 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18.7/ 19.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 20.2°
Sáng/Tối
18.5/ 20.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 19.7°
Sáng/Tối
19.4/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 20.4°
Sáng/Tối
18.7/ 21.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13.5°
Sáng/Tối
16/ 13.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 15.7°
Sáng/Tối
13.5/ 15.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 18.6°
Sáng/Tối
15.1/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
19.7/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18.3°
Sáng/Tối
18.7/ 19.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.6°
Sáng/Tối
18/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.1/ 18.8°
Sáng/Tối
18/ 19.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

18.8°/22.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0