Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:15 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 29.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

26.8°/33.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0