Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.15 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0