Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0