Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mây rải rác
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:29
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.16 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0