Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.09