Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
27.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 29°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

25.2°/34.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.44