Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:46 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa rất nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.91 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.25 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.29 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.31 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.95 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.7 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
5.68 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
5.13 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.86 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.7 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.97 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.7 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.56 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.56 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.24 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.53 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.26 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
4.13 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.43 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.32 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.99 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.68 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.58 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.81 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
2.55 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.55 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.27 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.71 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.07 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.47 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.54 km/giờ

13:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.81 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.82 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.46 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.5 km/giờ
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.04 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0