Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ

13:00

28°C / 29°C
Ít mây Ít mây
51%
2.08 km/giờ

16:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.11 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.15 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.25 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.07 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.05 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.18 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.83 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.55 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.25 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.44 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.95 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.82 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.05 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.93 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.93 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.9 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.81 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.29 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.45 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.42 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.46 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.08 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.35 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.79 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.35 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.45 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.23 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.71 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.5 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.6 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.1 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.17 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.81 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.68 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.26 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.07 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.79 km/giờ
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.17