Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 30°
Sáng/Tối
30.6/ 33.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.7°
Sáng/Tối
28.5/ 34.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 29.9°
Sáng/Tối
30.8/ 34.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

10.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

977 mb

Gió

20.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

28.5°/38.9°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.89