Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây cụm
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.34