Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.19 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0