Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21.2/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 21.2°
Sáng/Tối
19.7/ 23.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.1°
Sáng/Tối
21.7/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.9°
Sáng/Tối
19.3/ 26.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 22.4°
Sáng/Tối
20.7/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.4/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Thấp/Cao

19.6°/25.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

1