Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:57 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Hưng Hà
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0