Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.2/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

24.4°/33.1°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

9.43