Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:18 | 23/06/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 25.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Thấp/Cao

24.8°/27.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0