Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:11 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Thấp/Cao

23.5°/27.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0