Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Thấp/Cao

24.9°/33.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0