Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây

13:00

30.9°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.96 km/giờ

16:00

30°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.26 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.19 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác

01:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.92 km/giờ

04:00

25.7°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.48 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.55 km/giờ

10:00

30.3°C / 33.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
1.71 km/giờ

13:00

33.4°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
53%
1.48 km/giờ

16:00

33.5°C / 36.7°C
Mây cụm Mây cụm
50%
0.73 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.5 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.27 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.8/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.36 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.85 km/giờ

07:00

26°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.27 km/giờ

10:00

29.6°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.28 km/giờ

13:00

32°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.96 km/giờ

16:00

32.3°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
53%
0.61 km/giờ

19:00

29.9°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
66%
1.47 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.14 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây

01:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.23 km/giờ

04:00

24.8°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.5 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.12 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.01 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.61 km/giờ

16:00

33.2°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.17 km/giờ

19:00

28.6°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.78 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.87 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

24.4°/33.5°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

7.6