Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 27.6°
Sáng/Tối
24.9/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 27.5°
Sáng/Tối
24.1/ 35.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 29.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 28.8°
Sáng/Tối
25.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 25.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Thấp/Cao

24.2°/39.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0