Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

25.1°/31.7°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.51 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

11.03